Προσέλκυση ξένων επενδυτών

Επενδυτικά κεφάλαια
μέσω της OpportunityGreece

Επενδυτικά κεφάλαια μέσα από συνεργασίες με ξένα funds

Έχετε κάποιο δυνατό project και αναζητείτε επενδυτικά κεφάλαια;
Στην OpportunityGreece συνεργαζόμαστε με ξένα funds για την υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα.
Βασικοί τομείς επενδυτικού ενδιαφέροντος είναι ο τουρισμός, η ενέργεια, ο χώρος της υγείας, τρόφιμα και ποτά και ακίνητα.
Υπό προϋποθέσεις αναλαμβάνουμε και την ανεύρεση επενδυτικώνκεφαλαίων για την εξυγίανση επιχειρήσεων. Ως τμήμα του διεθνούς ομίλου Axis Blueschild, συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους συμβούλους σε πάνω από 60 χώρες. Η διεθνή παρουσία μας δίνει τη δυνατότητα ανεύρεσης και προσέλκυσης ξένων επενδυτών και πέρα των υφιστάμενων συνεργασιών.

Δημιουργία επενδυτικών ευκαιριών

Η OpportunityGreece δεν είναι μεσιτικό γραφείο. Δεν προωθούμε μόνο επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις τις δημιουργούμε.
Για παράδειγμα, μπορεί για ένα ημιτελές τουριστικό ακίνητο να καλύψουμε την αποπεράτωση του, να διασφαλίσουμε το management από μία δυνατή ξένη εταιρεία και να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από τράπεζες και επενδυτές. Με το τρόπο αυτό δημιουργούμε στην OpportunityGreece σημαντική πρόσθετη αξία στην αρχική επενδυτική πρόταση. Αυτή η πρόσθετη αξία μετατρέπει μία επένδυση χαμηλού ενδιαφέροντος σε επενδυτική ευκαιρία και αποκτά ενδιαφέρον για επενδυτές.

Επενδυτικά κεφάλαια μέσω άρτιων προτάσεων

Η αναζήτησή επενδυτικών κεφαλαίων δεν μπορεί να γίνει με μία πρόχειρη πρόταση ή μία ιδέα και μόνο. Πολλές επενδύσεις δεν καρποφορούνε για τον λόγο αυτό. Η σκέψη ότι πρώτα θα βρεθεί ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και μετά θα γίνει η αναλυτική επεξεργασία της επενδυτικής πρότασης δεν λειτουργεί στην πράξη.
Στην OpportunityGreece για να αναλάβουμε και να προωθήσουμε μία επενδυτική πρόταση θα πρέπει η πρόταση να είναι τεκμηριωμένη, ολοκληρωμένη και αξιολογημένη. Πριν την παρουσιάσουμε στα ξένα funds θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί θετικά καταρχάς από τους δικούς μας ειδικούς με γνώμονα τα κριτήρια αξιολόγησης των ξένων επενδυτών.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανάλυση της επενδυτική πρότασης, υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην κατάρτιση της.

Διατομεακή τεχνογνωσία για την υλοποίηση επενδύσεων

Ένας σημαντικός λόγος για τον οποίο ξένα funds επιλέγουν να συνεργαστούν με την OpportunityGreece είναι η διατομεακή ομάδα ειδικών. Τα στελέχη της ομάδας μας είναι κορυφαίοι στον τομέα τους. Ο μοναδικός αυτός συνδυασμός τεχνογνωσίας μας δίνει τη δυνατότητα να υποσηρίξουμε και επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και ειδικών απαιτήσεων.